مدیریت بخش فن بیان

امیر زبرجد ، متولد: رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تهران مرکزی .

با ما ارتباط برقرار کنید

  • نام خود را در این قسمت وارد کنید.
  • شماره تلفن خود را وارد نمایید
بالا